SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
personalintensiv
pers·­on·­al|­in·­tens·­iv adjektiv ~t ~a som kräver stor personal
Positiv
en personalintensiv + substantiv
ett personalintensivt + substantiv
den/det/de personalintensiva + substantiv