SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
personalisera
pers·­on·­al·­is·­era verb ~de ~t an­passa produkt e.d. efter individuella behov: ​personalisera inne­hållet efter kunden
Finita former
personaliserarpresens aktiv
personaliseraspresens passiv
personaliseradepreteritum aktiv
personaliseradespreteritum passiv
personaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att personaliserainfinitiv aktiv
att personaliserasinfinitiv passiv
har/hade personaliseratsupinum aktiv
har/hade personaliseratssupinum passiv
Presens particip
personaliserande
Perfekt particip
en personaliserad + substantiv
ett personaliserat + substantiv
den/det/de personaliserade + substantiv