SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
polycyklisk
poly·­cykl·­isk [‑sy´klisk el. ‑syk´lisk] adjektiv ~t ~a polycykliska kol­väten kol­väten med flera ringar i molekylkedjan
Positiv
en polycyklisk + substantiv
ett polycykliskt + substantiv
den/det/de polycykliska + substantiv