SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ransonera
rans·­on·­era verb ~de ~t begränsa till­delning av: ​ransonera bensinen
Finita former
ransonerarpresens aktiv
ransoneraspresens passiv
ransoneradepreteritum aktiv
ransoneradespreteritum passiv
ransoneraimperativ aktiv
Infinita former
att ransonerainfinitiv aktiv
att ransonerasinfinitiv passiv
har/hade ransoneratsupinum aktiv
har/hade ransoneratssupinum passiv
Presens particip
ransonerande
Perfekt particip
en ransonerad + substantiv
ett ransonerat + substantiv
den/det/de ransonerade + substantiv