SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ranta
ranta verb ~de ~t ⟨vard.⟩ ränna, löpa: ​ranta om­kring
Finita former
rantarpresens aktiv
rantaspresens passiv
rantadepreteritum aktiv
rantadespreteritum passiv
rantaimperativ aktiv
Infinita former
att rantainfinitiv aktiv
att rantasinfinitiv passiv
har/hade rantatsupinum aktiv
har/hade rantatssupinum passiv
Presens particip
rantande