SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reda
1reda substantiv ~n ordning: ​ordning och reda; ​det är ingen reda med honomha reda på ngt ha kännedom om ngt; ​ta reda på ngt skaffa kännedom om ngt; ​göra reda för ngt ge besked om ngt
Singular
en redaobestämd form
en redasobestämd form genitiv
redanbestämd form
redansbestämd form genitiv
2reda oböjligt adjektiv reda pengar kontanter
Ordform(er)
reda
3reda verb ~de ~t idka rederi­rörelse, vara redare för
Finita former
redarpresens aktiv
redadepreteritum aktiv
redaimperativ aktiv
Infinita former
att redainfinitiv aktiv
har/hade redatsupinum aktiv
Presens particip
redande
4reda verb redde, rett, redd n. rett, pres. reder göra i ordning; bringa reda igöra soppa tjockare med till­sats av mjöl
Finita former
rederpresens aktiv
reds (redes)presens passiv
reddepreteritum aktiv
reddespreteritum passiv
redimperativ aktiv
Infinita former
att redainfinitiv aktiv
att redasinfinitiv passiv
har/hade rettsupinum aktiv
har/hade rettssupinum passiv
Presens particip
redande
Perfekt particip
en redd + substantiv
ett rett + substantiv
den/det/de redda + substantiv
reda av göra soppa e.d. tjockare genom till­sats av mjöl: ​reda av el. avreda såsen
Infinita formeratt reda avinfinitiv aktivPresens participavredandePerfekt participen avredd + substantivett avrett + substantivden/det/de avredda + substantiv
reda sig klara sig
Ordform(er)reda sig
reda till reda till el. tillreda en mål­tid
Infinita formeratt reda tillinfinitiv aktivPresens participtillredandePerfekt participen tillredd + substantivett tillrett + substantivden/det/de tillredda + substantiv
reda upp lösa, klara upp: ​reda upp ett miss­förstånd
Infinita formeratt reda uppinfinitiv aktivPresens participuppredandePerfekt participen uppredd + substantivett upprett + substantivden/det/de uppredda + substantiv
reda ut under­söka: ​reda ut el. utreda orsakerna till o­lyckanordna: ​reda ut håret
Infinita formeratt reda utinfinitiv aktivPresens participutredandePerfekt participen utredd + substantivett utrett + substantivden/det/de utredda + substantiv