SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
recitera
re·­cit·­era verb ~de ~t läsa upp konstnärlig text, deklamera
Finita former
reciterarpresens aktiv
reciteraspresens passiv
reciteradepreteritum aktiv
reciteradespreteritum passiv
reciteraimperativ aktiv
Infinita former
att reciterainfinitiv aktiv
att reciterasinfinitiv passiv
har/hade reciteratsupinum aktiv
har/hade reciteratssupinum passiv
Presens particip
reciterande
Perfekt particip
en reciterad + substantiv
ett reciterat + substantiv
den/det/de reciterade + substantiv