SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
relativism
re·­lat·­iv·­ism [‑is´m] substantiv ~en ⟨filos.⟩ å­skådning som hävdar att alla värden el. värderingar är relativa
Singular
en relativismobestämd form
en relativismsobestämd form genitiv
relativismenbestämd form
relativismensbestämd form genitiv