SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
remarkabel
re·­mark·­abel [‑a´bel] adjektiv ~t remarkabla märklig, anmärknings­värd
Positiv
en remarkabel + substantiv
ett remarkabelt + substantiv
den/det/de remarkabla + substantiv
den remarkable + maskulint substantiv