SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
resa
1resa substantiv ~n resor längre förflyttning med färd­medel​ – I sammansättn. res-, rese-; nästan alla så­dana sammansättn. hör till 1resa.
Singular
en resaobestämd form
en resasobestämd form genitiv
resanbestämd form
resansbestämd form genitiv
Plural
resorobestämd form
resorsobestämd form genitiv
resornabestämd form
resornasbestämd form genitiv
2resa verb reste rest förflytta sig längre sträcka med färd­medelplacera i upp­rätt ställning, ställa upp: ​resa flagg­stångenlägga fram, komma med: ​resa kravskrämma upp ville­bråd
Finita former
reserpresens aktiv
resespresens passiv
restepreteritum aktiv
restespreteritum passiv
resimperativ aktiv
Infinita former
att resainfinitiv aktiv
att resasinfinitiv passiv
har/hade restsupinum aktiv
har/hade restssupinum passiv
Presens particip
resande
Perfekt particip
en rest + substantiv
ett rest + substantiv
den/det/de resta + substantiv
resa in resa in el. (sällan) inresa i ett land
Infinita formeratt resa ininfinitiv aktivPresens participinresandePerfekt participen inrest + substantivett inrest + substantivden/det/de inresta + substantiv
resa sig ställa sig uppgöra upp­ror: ​folket reste sig mot förtryckarna
Ordform(er)resa sig
resa upp resa upp el. uppresa ett minnes­märke
Infinita formeratt resa uppinfinitiv aktivPresens participuppresandePerfekt participen upprest + substantivett upprest + substantivden/det/de uppresta + substantiv