SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
resonera
re·­son·­era verb ~de ~t ut­byta tankar; genom­föra en tanke­gång; ​jfr resonemang
Finita former
resonerarpresens aktiv
resoneraspresens passiv
resoneradepreteritum aktiv
resoneradespreteritum passiv
resoneraimperativ aktiv
Infinita former
att resonerainfinitiv aktiv
att resonerasinfinitiv passiv
har/hade resoneratsupinum aktiv
har/hade resoneratssupinum passiv
Presens particip
resonerande