SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
1 adjektiv ~tt ~a o­bearbetad, o­beredd; inte kokt el. stektfuktig och kyliggrov, o­kultiverad; hänsyns­lös, brutal
Positiv
en  + substantiv
ett rått + substantiv
den/det/de råa + substantiv
den råe + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de råare + substantiv
Superlativ
är råast
den/det/de råaste + substantiv
2 substantiv ~n ~r rund­hult tvärs över mast
Singular
en obestämd form
en råsobestämd form genitiv
rånbestämd form
rånsbestämd form genitiv
Plural
rårobestämd form
rårsobestämd form genitiv
rårnabestämd form
rårnasbestämd form genitiv
3 substantiv ~et el. ~n; pl. ~n el. ~r ett kvinnligt sago­väsenrå­djur; rå­get
Singular
ett  (en )obestämd form
ett rås (en rås)obestämd form genitiv
rået (rån)bestämd form
råets (råns)bestämd form genitiv
Plural
rån (rår)obestämd form
råns (rårs)obestämd form genitiv
råna (rårna)bestämd form
rånas (rårnas)bestämd form genitiv
4 substantiv ~n el. ~et; pl. ~r gräns­märke el. gräns­linje mellan ägor; ​in­om eget rå och rör ⟨åld.⟩ på egen mark
Singular
en  (ett )obestämd form
en rås (ett rås)obestämd form genitiv
rån (rået)bestämd form
råns (råets)bestämd form genitiv
Plural
rårobestämd form
rårsobestämd form genitiv
rårnabestämd form
rårnasbestämd form genitiv
5 variantform till 2råda
6 verb rådde, rått, pres. rår orka, förmå
Finita former
rårpresens aktiv
råspresens passiv
råddepreteritum aktiv
råddespreteritum passiv
imperativ aktiv
Infinita former
att infinitiv aktiv
att råsinfinitiv passiv
har/hade råttsupinum aktiv
har/hade råttssupinum passiv
Presens particip
rående
rå för ofta negerat; ​vara an­svarig för, kunna hjälpa: ​jag kan inte rå för att bilen inte startade
Infinita formeratt rå förinfinitiv aktivPresens participförrående
rå om äga; ha hand om
Infinita formeratt rå ominfinitiv aktivPresens participområende
rå på ha möjlighet att över­vinna
Infinita formeratt rå påinfinitiv aktivPresens particippårående
rå sig rå sig (själv) vara o­beroende av andra
Ordform(er)rå sig