SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
semaforera
sema·­for·­era verb ~de ~t signalera med semafor el. med handflaggor
Finita former
semaforerarpresens aktiv
semaforeraspresens passiv
semaforeradepreteritum aktiv
semaforeradespreteritum passiv
semaforeraimperativ aktiv
Infinita former
att semaforerainfinitiv aktiv
att semaforerasinfinitiv passiv
har/hade semaforeratsupinum aktiv
har/hade semaforeratssupinum passiv
Presens particip
semaforerande
Perfekt particip
en semaforerad + substantiv
ett semaforerat + substantiv
den/det/de semaforerade + substantiv