SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skifferbrytning
skiffer|­bryt·­ning substantiv ~en till brytning 3 skiffer
Singular
en skifferbrytningobestämd form
en skifferbrytningsobestämd form genitiv
skifferbrytningenbestämd form
skifferbrytningensbestämd form genitiv