SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skild
skild adjektiv skilt ~a mest i pl.; ​o­lika: ​de kom från skilda trakterinte längre gift
Positiv
en skild + substantiv
ett skilt + substantiv
den/det/de skilda + substantiv
den skilde + maskulint substantiv