SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skjuta
skjuta verb sköt, skjutit, skjuten skjutet skjutna, pres. skjuter av­lossa skott; döda med skott; ​jfr skytt, skytte, skott 1; ​skjuta sig själv i foten skada sig själv, göra själv­målfå att röra sig fram­åt el. i sid­led; ​skjuta i höjden växa; ​skjuta fart sätta fart​ – De flesta sammansättn. med skjut- hör till skjuta 1.
Finita former
skjuterpresens aktiv
skjuts (skjutes)presens passiv
skötpreteritum aktiv
skötspreteritum passiv
skjutimperativ aktiv
Infinita former
att skjutainfinitiv aktiv
att skjutasinfinitiv passiv
har/hade skjutitsupinum aktiv
har/hade skjutitssupinum passiv
Presens particip
skjutande
Perfekt particip
en skjuten + substantiv
ett skjutet + substantiv
den/det/de skjutna + substantiv
den skjutne + maskulint substantiv
skjuta av skjuta av el. avskjuta vargar
Infinita formeratt skjuta avinfinitiv aktivPresens participavskjutandePerfekt participen avskjuten + substantivett avskjutet + substantivden/det/de avskjutna + substantivden avskjutne + maskulint substantiv
skjuta in äv. in­flika: ​skjuta in el. inskjuta en replik
Infinita formeratt skjuta ininfinitiv aktivPresens participinskjutandePerfekt participen inskjuten + substantivett inskjutet + substantivden/det/de inskjutna + substantivden inskjutne + maskulint substantiv
skjuta till äv. ställa till förfogande: ​skjuta till el. tillskjuta medel till resan
Infinita formeratt skjuta tillinfinitiv aktivPresens participtillskjutandePerfekt participen tillskjuten + substantivett tillskjutet + substantivden/det/de tillskjutna + substantivden tillskjutne + maskulint substantiv
skjuta upp skjuta upp en raketförlägga till senare tid­punkt: ​skjuta upp el. uppskjuta ett möte
Infinita formeratt skjuta uppinfinitiv aktivPresens participuppskjutandePerfekt participen uppskjuten + substantivett uppskjutet + substantivden/det/de uppskjutna + substantivden uppskjutne + maskulint substantiv
skjuta över vara mer än lämpligt el. förväntat
Infinita formeratt skjuta överinfinitiv aktivPresens participöverskjutandePerfekt participen överskjuten + substantivett överskjutet + substantivden/det/de överskjutna + substantivden överskjutne + maskulint substantiv