SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skrikig
skrik·­ig adjektiv ~t ~a hög­ljudd; gräll: ​en skrikig röst; ​skrikiga färger
Positiv
en skrikig + substantiv
ett skrikigt + substantiv
den/det/de skrikiga + substantiv
den skrikige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de skrikigare + substantiv
Superlativ
är skrikigast
den/det/de skrikigaste + substantiv