SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sprida
sprida verb spred hellre än spridde, spridit el. spritt, spridd n. spritt, pres. sprider breda ut över större om­råde
Finita former
spriderpresens aktiv
sprids (sprides)presens passiv
spred (spridde)preteritum aktiv
spreds (spriddes)preteritum passiv
spridimperativ aktiv
Infinita former
att spridainfinitiv aktiv
att spridasinfinitiv passiv
har/hade spridit (spritt)supinum aktiv
har/hade spridits (spritts)supinum passiv
Presens particip
spridande
Perfekt particip
en spridd + substantiv
ett spritt + substantiv
den/det/de spridda + substantiv
sprida sig breda ut sig
Ordform(er)sprida sig