publicerad: 2021  
sprida spred äv. spridde, spritt el. spridit, perfekt particip spridd, presens sprider
verb
spri`da
ibland med partikelnut, utan större betydelse­skillnad fördela över större om­råde ibland till många mot­tagare
någon sprider (ut) något/sats (någonstans)
någon sprider (ut) något (någonstans)
någon sprider (ut) sats (någonstans)
sprida gödsel; sprida askan för vinden; sprida flyg­blad
äv. (om icke-levande före­teelse) vara källa för ut­bredning av
lampan spred ett varmt ljus; blomman spred en ljuvlig doft
äv. bildligt, sär­skilt förmedla viss information eller dylikt, vanligen till ett an­tal personer
sprida nyheten; de hade låtit sprida ut att han varit nazist; en all­mänt spridd upp­fattning
spec. äv. (med tanke på säkerhet) fördela
sprida riskerna
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska spridha, spredha; gemensamt germanskt ord, besläktat med sprita 2
spridaspridande, spridning