SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
steloperera
stel|­op·­er·­era verb ~de ~t stel operera 1
Finita former
stelopererarpresens aktiv
stelopereraspresens passiv
stelopereradepreteritum aktiv
stelopereradespreteritum passiv
stelopereraimperativ aktiv
Infinita former
att stelopererainfinitiv aktiv
att stelopererasinfinitiv passiv
har/hade stelopereratsupinum aktiv
har/hade stelopereratssupinum passiv
Presens particip
stelopererande
Perfekt particip
en stelopererad + substantiv
ett stelopererat + substantiv
den/det/de stelopererade + substantiv