SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stringent
string·­ent [striŋgen´t] adjektiv; n. ~, ~a exakt, nog­grann
Positiv
en stringent + substantiv
ett stringent + substantiv
den/det/de stringenta + substantiv
den stringente + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de stringentare + substantiv
Superlativ
är stringentast
den/det/de stringentaste + substantiv