publicerad: 2021  
stringent neutrum stringent, bestämd form och plural stringenta
string·ent
adjektiv
[-ŋgen´t]
(logiskt) följd­riktig
ett stringent juridiskt språk; ett stringent resonemang
äv. noggrann
an­visningarna bör vara stringenta men lätt­fattliga
belagt sedan 1845; av lat. string´ens 'bindande', till string´ere 'dra, snöra ihop'; jfr ur­sprung till adstringerande, distrikt, restriktion, strikt