SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ställa
ställa verb ställde ställt placera i upp­rätt läge; justera till rätt läge: ​ställa klockanbringa ur fattningen: ​frågan ställde henne heltrikta: ​ställa en fråga till ngn
Finita former
ställerpresens aktiv
ställs (ställes)presens passiv
ställdepreteritum aktiv
ställdespreteritum passiv
ställimperativ aktiv
Infinita former
att ställainfinitiv aktiv
att ställasinfinitiv passiv
har/hade ställtsupinum aktiv
har/hade ställtssupinum passiv
Presens particip
ställande
Perfekt particip
en ställd + substantiv
ett ställt + substantiv
den/det/de ställda + substantiv
ställa av ställa av el. avställa bilen för vintern
Infinita formeratt ställa avinfinitiv aktivPresens participavställandePerfekt participen avställd + substantivett avställt + substantivden/det/de avställda + substantiv
ställa in stoppa förverkligandet av: ​ställa in el. inställa en resamanövrera till rätt läge: ​ställa in el. (sällan) inställa kikar­siktet
Infinita formeratt ställa ininfinitiv aktivPresens participinställandePerfekt participen inställd + substantivett inställt + substantivden/det/de inställda + substantiv
ställa in sig förvänta sig: ​de hade ställt in sig el. (sällan) in­ställt sig på en solig dagvara in­ställsam mot
Infinita formeratt ställa in siginfinitiv aktiv
ställa om justera till nytt läge; an­passa sig till ny situation: ​ställa om el. (sällan) omställa klockan till sommar­tidom­besörja
Infinita formeratt ställa ominfinitiv aktivPresens participomställandePerfekt participen omställd + substantivett omställt + substantivden/det/de omställda + substantiv
ställa om sig ställa om sig el. om­ställa sig till pensionärs­liv
Infinita formeratt ställa om siginfinitiv aktiv
ställa samman ställa samman el. sammanställa en antologi
Infinita formeratt ställa sammaninfinitiv aktivPresens participsammanställandePerfekt participen sammanställd + substantivett sammanställt + substantivden/det/de sammanställda + substantiv
ställa sig in­ta stående position på viss platsin­ta viss stånd­punkt, förhålla sig: ​ställa sig av­visandete sig: ​det ställer sig mer för­delaktigt att av­vakta
Ordform(er)ställa sig
ställa sig in vara in­ställsam mot
Infinita formeratt ställa sig ininfinitiv aktiv
ställa till ordna, åstad­komma så­väl ngt positivt som ngt negativt: ​ställa till med fest; ​vad har pojken nu ställt till med?
Infinita formeratt ställa tillinfinitiv aktivPresens participtillställandePerfekt participen tillställd + substantivett tillställt + substantivden/det/de tillställda + substantiv
ställa upp placera i upp­rätt ställningdel­ta; visa med­känsla och hjälpa: ​hon ska ställa upp i en tävling; ​han ställer all­tid upp för sina vännerfast­slå: ​ställa upp el. uppställa regler
Infinita formeratt ställa uppinfinitiv aktivPresens participuppställandePerfekt participen uppställd + substantivett uppställt + substantivden/det/de uppställda + substantiv
ställa ut ställa ut sommarmöblernavisa för all­mänheten: ​ställa ut tavlorskriva ut: ​ställa ut el. utställa en revers
Infinita formeratt ställa utinfinitiv aktivPresens participutställandePerfekt participen utställd + substantivett utställt + substantivden/det/de utställda + substantiv