SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
suggerera
sug·­ger·­era verb ~de ~t hypnotiskt på­verka; ​jfr suggestion
Finita former
suggererarpresens aktiv
suggereraspresens passiv
suggereradepreteritum aktiv
suggereradespreteritum passiv
suggereraimperativ aktiv
Infinita former
att suggererainfinitiv aktiv
att suggererasinfinitiv passiv
har/hade suggereratsupinum aktiv
har/hade suggereratssupinum passiv
Presens particip
suggererande
Perfekt particip
en suggererad + substantiv
ett suggererat + substantiv
den/det/de suggererade + substantiv