SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
säkerställa
säker|­ställa verb ‑ställde ‑ställt trygga
Finita former
säkerställerpresens aktiv
säkerställs (säkerställes)presens passiv
säkerställdepreteritum aktiv
säkerställdespreteritum passiv
säkerställimperativ aktiv
Infinita former
att säkerställainfinitiv aktiv
att säkerställasinfinitiv passiv
har/hade säkerställtsupinum aktiv
har/hade säkerställtssupinum passiv
Presens particip
säkerställande
Perfekt particip
en säkerställd + substantiv
ett säkerställt + substantiv
den/det/de säkerställda + substantiv