SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
säkra
säkra [sä`kra] verb ~de ~t göra säker, tryggaaktivera spärr i skjut­vapen som förhindrar att ett skott av­lossas: ​säkra geväret
Finita former
säkrarpresens aktiv
säkraspresens passiv
säkradepreteritum aktiv
säkradespreteritum passiv
säkraimperativ aktiv
Infinita former
att säkrainfinitiv aktiv
att säkrasinfinitiv passiv
har/hade säkratsupinum aktiv
har/hade säkratssupinum passiv
Presens particip
säkrande
Perfekt particip
en säkrad + substantiv
ett säkrat + substantiv
den/det/de säkrade + substantiv