SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tabba
tabba verb ~de ~t an­vända tabulator på tangent­bord
Finita former
tabbarpresens aktiv
tabbaspresens passiv
tabbadepreteritum aktiv
tabbadespreteritum passiv
tabbaimperativ aktiv
Infinita former
att tabbainfinitiv aktiv
att tabbasinfinitiv passiv
har/hade tabbatsupinum aktiv
har/hade tabbatssupinum passiv
Presens particip
tabbande
Perfekt particip
en tabbad + substantiv
ett tabbat + substantiv
den/det/de tabbade + substantiv
tabba sig ⟨vard.⟩ göra en blunder
Ordform(er)tabba sig