SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
tendera
tend·­era verb ~de ~t visa an­satser till, ha benägenhet att
Finita former
tenderarpresens aktiv
tenderadepreteritum aktiv
tenderaimperativ aktiv
Infinita former
att tenderainfinitiv aktiv
har/hade tenderatsupinum aktiv
Presens particip
tenderande