SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
terrassera
terr·­ass·­era verb ~de ~t an­lägga el. forma i av­satser, bygga terrass­formigt
Finita former
terrasserarpresens aktiv
terrasseraspresens passiv
terrasseradepreteritum aktiv
terrasseradespreteritum passiv
terrasseraimperativ aktiv
Infinita former
att terrasserainfinitiv aktiv
att terrasserasinfinitiv passiv
har/hade terrasseratsupinum aktiv
har/hade terrasseratssupinum passiv
Presens particip
terrasserande
Perfekt particip
en terrasserad + substantiv
ett terrasserat + substantiv
den/det/de terrasserade + substantiv