SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tillgodoräkna
till·­godo|­räkna verb ~de ~t räkna med till ngns för­del; erkänna som ett plus för
Finita former
tillgodoräknarpresens aktiv
tillgodoräknaspresens passiv
tillgodoräknadepreteritum aktiv
tillgodoräknadespreteritum passiv
tillgodoräknaimperativ aktiv
Infinita former
att tillgodoräknainfinitiv aktiv
att tillgodoräknasinfinitiv passiv
har/hade tillgodoräknatsupinum aktiv
har/hade tillgodoräknatssupinum passiv
Presens particip
tillgodoräknande
Perfekt particip
en tillgodoräknad + substantiv
ett tillgodoräknat + substantiv
den/det/de tillgodoräknade + substantiv
tillgodoräkna sig räkna och ut­nyttja som merit
Ordform(er)tillgodoräkna sig