SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tiofaldiga
tio|­fald·­iga verb ~de ~t tio -faldiga
Finita former
tiofaldigarpresens aktiv
tiofaldigaspresens passiv
tiofaldigadepreteritum aktiv
tiofaldigadespreteritum passiv
tiofaldigaimperativ aktiv
Infinita former
att tiofaldigainfinitiv aktiv
att tiofaldigasinfinitiv passiv
har/hade tiofaldigatsupinum aktiv
har/hade tiofaldigatssupinum passiv
Presens particip
tiofaldigande
Perfekt particip
en tiofaldigad + substantiv
ett tiofaldigat + substantiv
den/det/de tiofaldigade + substantiv