SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
titrera
titr·­era verb ~de ~t bestämma halt av ämne i lösning genom att till­föra reagerande ämne i känd koncentration
Finita former
titrerarpresens aktiv
titreraspresens passiv
titreradepreteritum aktiv
titreradespreteritum passiv
titreraimperativ aktiv
Infinita former
att titrerainfinitiv aktiv
att titrerasinfinitiv passiv
har/hade titreratsupinum aktiv
har/hade titreratssupinum passiv
Presens particip
titrerande
Perfekt particip
en titrerad + substantiv
ett titrerat + substantiv
den/det/de titrerade + substantiv