SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
titta
titta verb ~de ~t, imper. titt i ett uttryck titt ut! mest yttrat i lek med barn
Finita former
tittarpresens aktiv
tittaspresens passiv
tittadepreteritum aktiv
tittadespreteritum passiv
tittaimperativ aktiv
Infinita former
att tittainfinitiv aktiv
att tittasinfinitiv passiv
har/hade tittatsupinum aktiv
har/hade tittatssupinum passiv
Presens particip
tittande
Övrig(a) form(er)
titt
titta efter se efter, under­söka
Infinita formeratt titta efterinfinitiv aktivPresens participeftertittande
titta fram äv. synas en aning
Infinita formeratt titta framinfinitiv aktivPresens participframtittande
titta in äv. besöka kort­varigt
Infinita formeratt titta ininfinitiv aktivPresens participintittande
titta till ha upp­sikt över
Infinita formeratt titta tillinfinitiv aktivPresens participtilltittande
titta upp äv. besöka kort­varigt
Infinita formeratt titta uppinfinitiv aktivPresens participupptittande