SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tolka
tolka verb ~de ~t över­sätta; tyda; ut­trycka; gestalta rollåka skidor el. cykel med bogsering efter motor­fordon
Finita former
tolkarpresens aktiv
tolkaspresens passiv
tolkadepreteritum aktiv
tolkadespreteritum passiv
tolkaimperativ aktiv
Infinita former
att tolkainfinitiv aktiv
att tolkasinfinitiv passiv
har/hade tolkatsupinum aktiv
har/hade tolkatssupinum passiv
Presens particip
tolkande
Perfekt particip
en tolkad + substantiv
ett tolkat + substantiv
den/det/de tolkade + substantiv
tolka in tolka in el. intolka en dold mening i dikten
Infinita formeratt tolka ininfinitiv aktivPresens participintolkandePerfekt participen intolkad + substantivett intolkat + substantivden/det/de intolkade + substantiv
tolka om tolka om el. omtolka en dikt
Infinita formeratt tolka ominfinitiv aktivPresens participomtolkandePerfekt participen omtolkad + substantivett omtolkat + substantivden/det/de omtolkade + substantiv