SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
transformera
trans·­form·­era verb ~de ~t om­forma, om­vandla; ​jfr transformation
Finita former
transformerarpresens aktiv
transformeraspresens passiv
transformeradepreteritum aktiv
transformeradespreteritum passiv
transformeraimperativ aktiv
Infinita former
att transformerainfinitiv aktiv
att transformerasinfinitiv passiv
har/hade transformeratsupinum aktiv
har/hade transformeratssupinum passiv
Presens particip
transformerande
Perfekt particip
en transformerad + substantiv
ett transformerat + substantiv
den/det/de transformerade + substantiv