SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
turas
tur·­as verb turades turats tills. med om:
Finita former
turaspresens deponens
turadespreteritum deponens
turasimperativ deponens
Infinita former
att turasinfinitiv deponens
har/hade turatssupinum deponens
turas om byta, växla i tur och ordning
Infinita formeratt turas ominfinitiv aktiv