SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ty
1ty konjunktion på grund av att, för
Ordform(er)
tykonjunktion
2ty pronomen ⟨åld.⟩ ty åt­följande där­med följande
Ordform(er)
ty
3ty verb tydde, tytt, pres. tyr tills. med sig:
Finita former
tyrpresens aktiv
tyddepreteritum aktiv
tyimperativ aktiv
Infinita former
att tyinfinitiv aktiv
har/hade tyttsupinum aktiv
Presens particip
tyende
ty sig ty sig till ngn hålla sig el. söka sig till ngn för skydd
Ordform(er)ty sig