SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
undervikta
under|­vikta verb ~de ~t ⟨ekon.⟩ t.ex. om att placera mindre pengar i aktier än i ränte­fonder
Finita former
underviktarpresens aktiv
underviktaspresens passiv
underviktadepreteritum aktiv
underviktadespreteritum passiv
underviktaimperativ aktiv
Infinita former
att underviktainfinitiv aktiv
att underviktasinfinitiv passiv
har/hade underviktatsupinum aktiv
har/hade underviktatssupinum passiv
Presens particip
underviktande
Perfekt particip
en underviktad + substantiv
ett underviktat + substantiv
den/det/de underviktade + substantiv