SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
undervisa
under|­visa verb ~de ~t förmedla kunskaper till elever
Finita former
undervisarpresens aktiv
undervisaspresens passiv
undervisadepreteritum aktiv
undervisadespreteritum passiv
undervisaimperativ aktiv
Infinita former
att undervisainfinitiv aktiv
att undervisasinfinitiv passiv
har/hade undervisatsupinum aktiv
har/hade undervisatssupinum passiv
Presens particip
undervisande
Perfekt particip
en undervisad + substantiv
ett undervisat + substantiv
den/det/de undervisade + substantiv