SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utagera
ut|­ag·­era verb ~de ~t agera på ett aggressivt och o­kontrollerat sätt: ​ut­agerande ton­åringar
Finita former
utagerarpresens aktiv
utageraspresens passiv
utageradepreteritum aktiv
utageradespreteritum passiv
utageraimperativ aktiv
Infinita former
att utagerainfinitiv aktiv
att utagerasinfinitiv passiv
har/hade utageratsupinum aktiv
har/hade utageratssupinum passiv
Presens particip
utagerande