SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utbilda
ut|­bilda verb ~de ~t under­visa vanl. med sikte på yrkes­verksamhetofta i pass.; ​ut­veckla
Finita former
utbildarpresens aktiv
utbildaspresens passiv
utbildadepreteritum aktiv
utbildadespreteritum passiv
utbildaimperativ aktiv
Infinita former
att utbildainfinitiv aktiv
att utbildasinfinitiv passiv
har/hade utbildatsupinum aktiv
har/hade utbildatssupinum passiv
Presens particip
utbildande
Perfekt particip
en utbildad + substantiv
ett utbildat + substantiv
den/det/de utbildade + substantiv