SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utfylla
ut|­fylla verb ‑fyllde ‑fyllt låta fyllas av; upp­ta visst ut­rymme: ​ut­fylla el. fylla ut ngt
Finita former
utfyllerpresens aktiv
utfylls (utfylles)presens passiv
utfylldepreteritum aktiv
utfylldespreteritum passiv
utfyllimperativ aktiv
Infinita former
att utfyllainfinitiv aktiv
att utfyllasinfinitiv passiv
har/hade utfylltsupinum aktiv
har/hade utfylltssupinum passiv
Presens particip
utfyllande
Perfekt particip
en utfylld + substantiv
ett utfyllt + substantiv
den/det/de utfyllda + substantiv