SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
valtala
val|­tala verb ~de ~t till tala 2 1val 2
Finita former
valtalarpresens aktiv
valtalaspresens passiv
valtaladepreteritum aktiv
valtaladespreteritum passiv
valtalaimperativ aktiv
Infinita former
att valtalainfinitiv aktiv
att valtalasinfinitiv passiv
har/hade valtalatsupinum aktiv
har/hade valtalatssupinum passiv
Presens particip
valtalande