SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vassbeväxt
vass|­be·­växt adjektiv; n. ~, ~a 2vass beväxt
Positiv
en vassbeväxt + substantiv
ett vassbeväxt + substantiv
den/det/de vassbeväxta + substantiv