SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vasseggad
vass|­egg·­ad adjektiv ‑eggat ~e till 1vass och egg
Positiv
en vasseggad + substantiv
ett vasseggat + substantiv
den/det/de vasseggade + substantiv