SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vinyl
vin·­yl [‑y´l] substantiv ~en ~er en atom­grupp i organiska föreningar var­av många in­går i plaster; vinyl­skiva
Singular
en vinylobestämd form
en vinylsobestämd form genitiv
vinylenbestämd form
vinylensbestämd form genitiv
Plural
vinylerobestämd form
vinylersobestämd form genitiv
vinylernabestämd form
vinylernasbestämd form genitiv