SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vinylklorid
vin·­yl|­klor·­id substantiv ~en för fram­ställning av vissa plaster
Singular
en vinylkloridobestämd form
en vinylkloridsobestämd form genitiv
vinylkloridenbestämd form
vinylkloridensbestämd form genitiv