SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vråljobba
vrål|­jobba verb ~de ~t ⟨vard.⟩ vrål- jobba 1
Finita former
vråljobbarpresens aktiv
vråljobbaspresens passiv
vråljobbadepreteritum aktiv
vråljobbadespreteritum passiv
vråljobbaimperativ aktiv
Infinita former
att vråljobbainfinitiv aktiv
att vråljobbasinfinitiv passiv
har/hade vråljobbatsupinum aktiv
har/hade vråljobbatssupinum passiv
Presens particip
vråljobbande