SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vrålplugga
vrål|­plugga verb ~de ~t ⟨vard.⟩ till plugga 2 vrål-
Finita former
vrålpluggarpresens aktiv
vrålpluggaspresens passiv
vrålpluggadepreteritum aktiv
vrålpluggadespreteritum passiv
vrålpluggaimperativ aktiv
Infinita former
att vrålpluggainfinitiv aktiv
att vrålpluggasinfinitiv passiv
har/hade vrålpluggatsupinum aktiv
har/hade vrålpluggatssupinum passiv
Presens particip
vrålpluggande