SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ämna
ämna verb ~de ~t ha för av­sikt att
Finita former
ämnarpresens aktiv
ämnaspresens passiv
ämnadepreteritum aktiv
ämnadespreteritum passiv
ämnaimperativ aktiv
Infinita former
att ämnainfinitiv aktiv
att ämnasinfinitiv passiv
har/hade ämnatsupinum aktiv
har/hade ämnatssupinum passiv
Presens particip
ämnande
Perfekt particip
en ämnad + substantiv
ett ämnat + substantiv
den/det/de ämnade + substantiv
ämna sig ämna sig ngnstans ha för av­sikt att bege sig ngnstanslämpa sig
Ordform(er)ämna sig